Star Cast -: Vikram Thakor, Mamta Soni,  Firoj Irani, Jaimini Trivedi , Hitesh Raval, Bhaskar Nayak,Hashmukh Bhavsar, Jitu Pandya,

S.P Apprence -: Hitu  Kanodiya

Guest Apperence -: Naresh Kanodiya, Prinal Oberoi

Direction-:  Harsukh Patel

Release Year-: 2010

Produced By-: Meshwa Films

Story Line

Our Digital Media Partners

Shree Meshwa Films had partnered With various Digital Platforms.