Tane Parki Manu Ke

Star Cast -: Vikram Thakor, Mamta Soni, Jaimini Trivedi ,  Firoj Irani, Trambak Joshi, Bhaskar Nayak, Mayur Vakani, Hitesh Raval, Rakesh Pujara

S.P Apprence -: Naresh Kanodiya

Direction-:  Harsukh Patel

Release Year-: 2009

Produced By-: Meshwa Films

Story Line

Our Digital Media Partners

Shree Meshwa Films had partnered With various Digital Platforms.