Prem Gori Taro Kem Kari Bhulay

Star cast : Vikram Thakor, Kiran Aacharya, Naresh Kanodiya, Hitu Kanodiya, Mona Thiba, Feroz Irani, Jaymini Trivadi
Music Director : Appu
Director : Harsukh Patel
Producer : Ashok Patel,Dhiren Trivedi,Mahendra G Patel, Mahendra B Patel, Harsukh Patel, Jivraj Thakor, Dhiren Randheja,
Lyrics : Jivraj Thakor, Babul Patel, Dhiren Randheja